Phân tích cuối ngày cho EURUSD 27-10-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD tiếp tục dao động bên trong mô hình cờ hiệu tăng giá và cố gắng tiếp cận đường kháng cự của nó, để giữ cho kịch bản xu hướng tăng giá có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới, điều này phụ thuộc vào sự ổn định giá trên 1.1805, nhắc nhở bạn rằng các mục tiêu chính của chúng tôi bắt đầu ở mức 1.1900 và kéo dài đến 1.2011.