Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 27-10-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent dao động quanh mức 40,75, giữ sự ổn định dưới ngưỡng kháng cự quan trọng 41,35, trong khi stochastic hướng về các vùng quá mua, hỗ trợ việc tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​cho ngày hôm nay, phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới ngưỡng kháng cự đã đề cập , trong khi mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi đạt 38,80.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 39,00 và kháng cự 42,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm