Cập nhật giữa trưa cho dầu thô 27-10-2020


Economy analysis


Giá dầu thô dao động quanh mức 38,80 kể từ buổi sáng, trong khi stochastic bắt đầu mất đà tích cực rõ ràng, chờ đợi để thúc đẩy giá tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​cho ngày hôm nay, phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới 39,35, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chính đạt 36,10.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 37,00 và kháng cự 40,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm