Cập nhật giữa trưa cho Vàng 27-10-2020


Economy analysis


Giá vàng giao dịch với mức tiêu cực rõ ràng ngay bây giờ sau khi củng cố dưới mức 1910,00, để bắt đầu nhấn vào mức 1901,80 và di chuyển xuống dưới mức đó ngay bây giờ, hỗ trợ cơ hội kích hoạt lại kịch bản xu hướng giảm một lần nữa, được thúc đẩy bởi tiêu cực ngẫu nhiên.

< p>

Do đó, xu hướng giảm sẽ được kỳ vọng trong phần còn lại của ngày trừ khi giá phục hồi để phá vỡ mức 1910,00 và giữ trên mức đó, lưu ý rằng mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi là ở mức 1860,90.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1890,00 và kháng cự 1930,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm