Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 27-10-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD quay lại kiểm tra mức 1.3000 và nó cần phải củng cố trên mức này để duy trì xu hướng tăng giá hoạt động cho ngày hôm nay, mà mục tiêu của nó bắt đầu ở mức 1.3225.

Mặt khác, chúng ta cần lưu ý rằng việc phá vỡ mức 1.3000, theo sau là 1.2960 mức sẽ khiến giá chịu áp lực tiêu cực mới mà ban đầu nhắm vào khu vực 1.2860.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2960 và kháng cự 1.3140.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng