Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 27-10-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD tác động tiêu cực lên mức hỗ trợ quan trọng 1.1805 và như chúng tôi đã đề cập sáng nay, giá cần phải củng cố trên mức này để duy trì kịch bản tích cực cho ngày hôm nay, vì việc phá vỡ nó sẽ khiến giá chịu áp lực tiêu cực mới. mục tiêu 1.1720 trước bất kỳ nỗ lực tích cực mới nào.

Cho đến thời điểm hiện tại, kịch bản xu hướng tăng vẫn có hiệu lực trong các phiên sắp tới với điều kiện giá ổn định trên 1.1805, lưu ý rằng việc vi phạm 1.1850 là bắt buộc giảm bớt sứ mệnh tập hợp hướng tới các mục tiêu tích cực bắt đầu từ 1.1900 và kéo dài đến 1.2011.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1750 và kháng cự 1.1920.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng