Giá khí tự nhiên giữ xu hướng tích cực - Phân tích - 27-10-2020


Economy analysis


Giá khí đốt tự nhiên đã thành công trong việc đối mặt với những áp lực tiêu cực gần đây, giữ được sự ổn định tích cực trên đường hỗ trợ 2.780 và nhận thấy sự bắt đầu hình thành các sóng tăng mới để đạt được mức 3.055.

Bây giờ, khi stochastic dao động gần mức 80, chúng tôi kỳ vọng sẽ thu thập thêm động lực tích cực để cố gắng đạt được ngưỡng 3.183 sớm và việc vượt qua nó sẽ xác nhận sự chuẩn bị để ghi lại các mục tiêu tích cực mới có thể bắt đầu ở 3.340.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 2,880 đến 3,183

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng