EURJPY bị ảnh hưởng bởi tiêu cực của các chỉ số chính - Phân tích - 27-10-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY đã không thành công trong việc chạm vào bất kỳ mục tiêu tích cực mới nào vào ngày hôm qua, bị ảnh hưởng bởi sự tiêu cực của các chỉ số chính, dẫn đến sự phục hồi tiêu cực về hướng 123,85, trong khi sự ổn định thường xuyên trên mức hỗ trợ chính 123,40 cho phép chúng tôi giữ tổng quan tăng giá của mình có thể nhắm mục tiêu 124,35, theo sau là 125,05 mức.

Tiếp tục đối mặt với áp lực tiêu cực và thu thập thông tin về phía dưới mức hỗ trợ đã đề cập sẽ xác nhận việc chuyển sang đường giảm giá, để buộc giá phải chịu thêm mức lỗ có thể bắt đầu ở 123,05 và 122,40.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 123,40 đến 124,35

Dự kiến xu hướng cho ngày hôm nay: Tăng