GBPJPY lặp lại mức đóng cửa tiêu cực - Phân tích - 27-10-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY giữ mức ổn định tiêu cực trong kênh giảm giá để nhận thấy việc di chuyển khỏi ngưỡng kháng cự chính 137,20, để tăng cơ hội ghi lại các mục tiêu tiêu cực bằng cách thu thập thông tin về các mức 135,60 và 135,10.

Stochastic dao động liên tục dưới mức 50 sẽ làm tăng cơ hội thu thập xung lượng tiêu cực để quản lý để hình thành các sóng tiêu cực mới cho đến khi ghi lại các mục tiêu đề xuất.

Giao dịch dự kiến phạm vi cho ngày hôm nay là từ 137,00 đến 135,60

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm