Giá đồng bắt đầu giảm - Phân tích - 27-10-2020


Economy analysis


Giá đồng xác nhận đang đi vào xu hướng giảm bằng cách đóng cửa âm dưới 3.1607, đạt được mục tiêu đầu tiên bằng cách chạm vào đường trung bình động 55 tại 3.0860, hy vọng sẽ tiếp tục cuộc tấn công tiêu cực bằng cách nhận được nhiều tín hiệu xung lượng tiêu cực hơn bằng stochastic, để tăng cơ hội tiến tới mức 3.0660 và 2.9800.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 3.1200 đến 3.000

Xu hướng dự kiến cho ngày hôm nay: Giảm