USDCHF cố gắng phục hồi - Phân tích - 27-10-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF đã đạt được sự phá vỡ ban đầu đối với ngưỡng kháng cự của kênh giảm giá nhưng nó phải đối mặt với ngưỡng kháng cự tốt được hình thành bởi đường EMA50, điều này gây áp lực lên giá giảm trở lại và nó cần phải giao dịch dưới 0,9060 để xác nhận sự quay trở lại kênh được đề cập sau tiếp tục xu hướng giảm chính.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng giảm trong giai đoạn sắp tới với điều kiện giá ổn định dưới 0,9090, nhắc nhở bạn rằng các mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi đã bắt đầu ở mức 0,9010 và mở rộng lên 0,8930 sau khi phá vỡ mức trước đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,9000 và kháng cự 0,9100.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm