Giá dầu Brent chạm mục tiêu - Phân tích - 27-10-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent lắng xuống gần mức 40,23 sau khi chạm vào ngày hôm qua và nó có thể cho thấy xu hướng tăng tạm thời bị ảnh hưởng bởi sự tích cực ngẫu nhiên trước khi cố gắng giảm trở lại.

Cho đến nay, kịch bản xu hướng giảm vẫn hoạt động trong giai đoạn sắp tới được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực hình thành bởi đường EMA50, được điều kiện bởi sự ổn định giá dưới 41,35, lưu ý rằng việc phá vỡ 40,23 sẽ đẩy giá lên 38,80 là mục tiêu tiêu cực tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 39,00 và kháng cự 42,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm