Giá dầu thô cần có động cơ tiêu cực - Phân tích - 27-10-2020


Economy analysis


Giá dầu thô cho thấy xu hướng tăng nhẹ sau khi tiếp cận mức 38,10 trong các phiên trước đó, bị ảnh hưởng bởi sự tích cực ngẫu nhiên, trong khi đường EMA50 tiếp tục tác động tiêu cực lên giá, chờ đợi để tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới. Mục tiêu chính tiếp theo nằm ở mức 36,10.

Giữ dưới 39,35 là rất quan trọng để tiếp tục đà giảm dự kiến, vì vi phạm nó sẽ ngăn chặn kịch bản tiêu cực được đề xuất và đẩy giá quay đầu tăng và đạt được mức tăng bắt đầu ở mức 40,85, sau đó là 41,70.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 37,00 và kháng cự 40,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm