Giá bạc mất đà - Phân tích - 27-10-2020


Economy analysis


Giá bạc cho thấy một số xu hướng tăng giá để kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ bị phá vỡ của kênh tăng giá trong ngày, đi kèm với việc mất ngẫu nhiên so với động lượng tích cực, trong khi đường EMA50 tạo thành áp lực tiêu cực đối với giá.

Do đó, chúng tôi tin rằng con đường mở ra để tiếp tục xu hướng giảm giá dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, mà mục tiêu của nó bắt đầu ở mức 23,60 và kéo dài đến 22,13 sau khi vượt qua mức trước đó, nhắc nhở bạn rằng sự tiếp tục của sóng giảm đòi hỏi phải giữ dưới 25,06.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 23,70 hỗ trợ và 25,06 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay : Giảm