Giá vàng nỗ lực phục hồi - Phân tích - 27-10-2020


Economy analysis


Giá vàng đã không ổn định trong thời gian dài dưới mức 1901,80, để giao dịch tích cực và kiểm tra mức kháng cự quan trọng hiện tăng lên 1910,00, cố gắng phá vỡ mức này và đạt được nhiều mức tăng hơn trong ngày, điều này khiến chúng tôi tạm thời giữ thái độ trung lập cho đến khi rõ ràng hơn tín hiệu cho xu hướng tiếp theo, do sự mâu thuẫn giữa các yếu tố kỹ thuật mà giá đang phải đối mặt.

Lưu ý rằng việc vi phạm 1910,00 sẽ khiến giá đạt được mức tăng mới mà mục tiêu là thử nghiệm 1934,86 khu vực một lần nữa, trong khi phá vỡ 1901,80 và giữ dưới mức đó sẽ kích hoạt lại kịch bản xu hướng giảm mà mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở mức 1860,90.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1890,00 và Kháng cự năm 1930,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Phụ thuộc vào các mức được đề cập ở trên