USDCAD đạt được thêm lợi nhuận - Phân tích - 27-10-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD đã vượt qua đường kháng cự xuất hiện trên biểu đồ và tiếp cận mức kháng cự chính 1.3240, nhận thấy rằng giá bắt đầu cung cấp các giao dịch tiêu cực ngay bây giờ, ám chỉ đầu giá tiếp tục xu hướng giảm chính, được hỗ trợ bởi tín hiệu tiêu cực được cung cấp bởi stochastic ngay bây giờ.

Do đó, chúng tôi tin rằng con đường vẫn rộng mở để tiếp tục giảm trong các phiên sắp tới và các mục tiêu bắt đầu bằng cách phá vỡ 1,3140 để mở ra con đường tiến tới 1,3035 tiếp theo là các mức 1,2960, lưu ý rằng việc vi phạm 1,3240 sẽ đẩy giá đạt được nhiều mức tăng hơn và hướng tới 1,3362 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào giảm xuống.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa Hỗ trợ 1.311 và kháng cự 1.3240.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm