USDJPY tiếp tục giảm - Phân tích - 27-10-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY tăng giảm sau khi kiểm tra đường EMA50 vào ngày hôm qua, tạo áp lực tiêu cực tốt đối với giá, để tiếp tục xu hướng giảm chính dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, trên đường hướng tới 103,65, đại diện cho mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi. / p>

Do đó, kịch bản xu hướng giảm sẽ vẫn có hiệu lực và hoạt động với điều kiện giá ổn định dưới 105,20.

Phạm vi giao dịch dự kiến cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 104,00 và kháng cự 105,20

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm