GBPUSD dựa vào rào cản tâm lý - Phân tích - 27-10-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD đã tìm thấy hỗ trợ vững chắc ở mức 1.3000 và không thể phá vỡ nó vào ngày hôm qua, để bắt đầu xây dựng sóng tăng cho thấy đầu giá tiếp tục xu hướng tăng chính, được thúc đẩy bởi sự tích cực ngẫu nhiên, bên cạnh đường EMA50 hình thành hỗ trợ tốt chống lại giá cả.

Do đó, chúng tôi tin rằng con đường rộng mở để đạt được xu hướng tăng giá hơn trong các phiên sắp tới, nhắm mục tiêu 1,3225, sau đó là 1,3300 mức như các trạm chính tiếp theo, lưu ý rằng Mức 1.3000 theo sau là 1.2960 sẽ ngăn đà tăng dự kiến ​​và ép giá chuyển sang giảm.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2960 và kháng cự 1.3140.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng