Boeing cố gắng lấy lại chỗ đứng - Phân tích - 13-07-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Boeing đã tăng 2,98% trong phiên cuối cùng với đường xu hướng ngắn hạn đi lên, với áp lực tích cực từ SMA 50 ngày, với các tín hiệu tích cực từ RSI sau khi đạt mức vượt bán. Do đó

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish