EURUSD phải đối mặt với sự hỗ trợ vững chắc - Phân tích - 27-10-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD không thể quản lý để vượt qua đường EMA50 đã tạo thành cơ sở hỗ trợ vững chắc so với giá, để bắt đầu cung cấp các giao dịch tích cực ngay bây giờ và bằng cách xem xét sâu hơn biểu đồ, chúng tôi thấy rằng các giao dịch gần đây bị giới hạn trong xu hướng tăng giá mô hình cờ hiệu hỗ trợ cơ hội tiếp tục xu hướng tăng chính, đặc biệt là stochastic cung cấp tín hiệu tích cực ngay bây giờ.

Do đó, các yếu tố được đề cập khuyến khích chúng tôi đề xuất dừng kịch bản tiêu cực và chuyển hướng tăng trở lại, bắt đầu các mục tiêu tích cực ở mức 1.1900 và kéo dài đến 1.2011, có cân nhắc rằng việc phá vỡ 1.1805 sẽ ngăn đà tăng dự kiến ​​và tác động lên giá để kiểm tra 1.1720 trước khi có bất kỳ nỗ lực tăng mới nào.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1750 và kháng cự 1.1920.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng