Cập nhật: Giá dầu thô đạt mục tiêu


Economy analysis


Giá dầu thô tiếp tục giảm để đạt đến ngưỡng của mục tiêu chờ đợi chính là 38,10 và chúng tôi đề xuất phá vỡ mức này để mở đường mở rộng sóng giảm trong ngắn hạn, vì mục tiêu tiếp theo của chúng tôi nằm ở 36,10 , nhắc nhở bạn rằng việc tiếp tục xu hướng giảm phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới 40,50.