Cập nhật: EURUSD đối mặt với đường trung bình động


Economy analysis


Cặp EURUSD quay lại kiểm tra đường EMA50 tạo thành cơ sở hỗ trợ tốt ở mức 1,1800 và giá cần vượt qua mức này để xác nhận sự tiếp tục của xu hướng giảm trong các phiên sắp tới, mục tiêu mức 1,1720 như một trạm tiếp theo, trong khi sự sụt giảm dự kiến ​​sẽ vẫn có hiệu lực với điều kiện giá cả ổn định dưới 1,1880.