Adobe nỗ lực phục hồi - Phân tích - 26-10-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Adobe Systems (ADB) giảm 0,61% trong phiên trước khi hỗ trợ 477,17 được giữ vững, với cổ phiếu dựa trên đường xu hướng tăng chính trong trung hạn, đồng thời dựa vào sự hỗ trợ của đường SMA 50 ngày , với các tín hiệu tích cực từ RSI.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ quay trở lại cao hơn, nhắm mục tiêu đến ngưỡng kháng cự quan trọng là 534,14, với điều kiện hỗ trợ 477,17 được giữ vững.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng