Cập nhật giữa trưa cho AUDUSD 26-10-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD đã không cho thấy bất kỳ động thái mạnh mẽ nào kể từ buổi sáng, tiếp tục dao động quanh mức 0,7120, do đó, không có thay đổi đối với kịch bản xu hướng giảm phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới 0,7170, trong khi các mục tiêu chờ đợi chính của nó nằm ở 0,7000, tiếp theo là 0,6964 .

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7050 và 0,7180

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm