Cập nhật giữa trưa cho dầu thô 26-10-2020


Economy analysis


Giá dầu thô cho thấy các giao dịch tiêu cực bổ sung để tiếp cận mục tiêu đã chờ đợi của chúng tôi ở mức 38,10, củng cố kỳ vọng tiếp tục giảm trong thời gian còn lại của ngày, nhắc nhở bạn rằng việc vượt qua mức này sẽ đẩy giá chịu nhiều lỗ hơn đạt 36,10, trong khi mức giảm dự kiến ​​sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi vi phạm 40,50 và giữ trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 37,50 và kháng cự 40,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm