Cập nhật giữa trưa cho Vàng 26-10-2020


Economy analysis


Giá vàng giữ sự ổn định dưới mức 1901,80, cho thấy các giao dịch tiêu cực hỗ trợ kỳ vọng tiếp tục xu hướng giảm trong phần còn lại của ngày, để giữ xu hướng giảm được đề xuất miễn là giá dưới 1901,80 và điều quan trọng nhất bên dưới Mức 1908,60, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi nằm ở mức 1860,90.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1875,00 và kháng cự 1915,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm