Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 26-10-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD cho thấy xu hướng giảm giá hiện tại gợi ý tiếp tục theo dõi giảm giá dự kiến ​​cho ngày hôm nay, để giữ cho kịch bản tiêu cực hợp lệ và hoạt động trong các phiên sắp tới, được hỗ trợ bởi tiêu cực ngẫu nhiên, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi nằm ở 1.1720, trong khi giữ dưới 1.1880 thể hiện điều kiện quan trọng để tiếp tục đà giảm được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1750 và kháng cự 1.1900.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm tạm thời