GBPJPY hình thành kênh giảm giá mới - Phân tích - 26-10-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY bắt đầu phục hồi tiêu cực kể từ thứ Sáu tuần trước, bị ảnh hưởng bởi mức kháng cự của kênh giảm giá mới tại 137,30, nhận thấy việc thu thập thông tin về mức điều chỉnh Fibonacci 50% tại 136,45.

Sự ổn định của ngưỡng kháng cự được đề cập cùng với các tín hiệu xung lượng âm liên tục theo mô hình ngẫu nhiên hỗ trợ sự tiếp tục của tiêu cực, dự kiến ​​ban đầu sẽ tiến tới mức 135,60 và 135,10.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho hôm nay là từ 137,30 đến 135,60

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm