Cập nhật giữa ngày cho AUDUSD 13-07-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD cho thấy các giao dịch yếu kể từ sáng và giữ ổn định trên EMA50 cho đến bây giờ và miễn là giá trên 0,6880, tổng quan tăng giá của chúng tôi sẽ vẫn có hiệu lực cho đến ngày hôm nay, chờ đến 0,7064 đại diện cho chính tiếp theo của chúng tôi mục tiêu. / p>