AUDUSD chờ đợi sự phục hồi giảm giá - Phân tích - 26-10-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD ổn định gần ngưỡng kháng cự của kênh giảm giá xuất hiện trên biểu đồ và giá bắt đầu cung cấp các giao dịch tiêu cực nhẹ cho thấy đầu giá tiếp tục xu hướng giảm được đề xuất gần đây, được hỗ trợ bởi tiêu cực ngẫu nhiên, chờ đạt được mục tiêu tiêu cực bắt đầu ở mức 0,7000, tiếp theo là 0,6964.

Do đó, kịch bản xu hướng giảm sẽ vẫn có giá trị và hoạt động trong giai đoạn sắp tới trừ khi vi phạm 0,7170 và giữ trên nó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7050 và 0,7180

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm