Giá dầu thô chạm mục tiêu đầu tiên - Phân tích - 26-10-2020


Economy analysis


Giá dầu thô đã thành công trong việc đạt được mục tiêu tiêu cực được chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 39,30 và phá vỡ nó để giải quyết dưới mức hiện tại, điều này củng cố kỳ vọng đạt được mức giảm nhiều hơn trong ngày và ngắn hạn, và con đường đang mở ra để hướng tới mục tiêu tiếp theo ở mức 38,10, lưu ý rằng việc vượt qua mức này sẽ kéo dài sóng giảm xuống mức 36,10.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng giảm trong giai đoạn sắp tới, tính đến Cân nhắc rằng việc vi phạm 40,50 sẽ ngăn đà giảm dự kiến ​​và đẩy giá bắt đầu các nỗ lực phục hồi mới và lấy lại xu hướng tăng chính một lần nữa.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 37,50 và mức kháng cự 40,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm