Giá bạc phá vỡ hỗ trợ - Phân tích - 26-10-2020


Economy analysis


Giá bạc đã xoay sở để phá vỡ đường hỗ trợ của kênh tăng giá trong ngày và giảm xuống dưới nó ngay bây giờ, điều này hỗ trợ việc tiếp tục hiệu quả tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi, mở ra con đường tiến tới mục tiêu tiêu cực đã chờ đợi của chúng tôi ở mức 23,60.

Đường EMA50 hỗ trợ sự sụt giảm dự kiến ​​và điều quan trọng là phải theo dõi giá khi đạt đến mức mục tiêu, vì việc phá vỡ nó sẽ kéo dài sóng giảm xuống mức 22,13 như một mục tiêu tiếp theo, trong khi giữ dưới 25,06 là chính điều kiện để tiếp tục kịch bản tiêu cực.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 23,70 hỗ trợ và 24,80 kháng cự.

xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm