Giá vàng phá vỡ ngưỡng hỗ trợ - Phân tích - 26-10-2020


Economy analysis


Giá vàng đã kết thúc vào ngày thứ sáu tuần trước dưới mức 1901,80, bắt đầu từ hôm nay với xu hướng giảm giá trong nỗ lực di chuyển khỏi mức đã đề cập, điều này kích hoạt kịch bản xu hướng giảm trong ngày, trên đường hướng tới mức 1860,90 như một mục tiêu tiêu cực tiếp theo .

Do đó, xu hướng giảm giá sẽ được kỳ vọng cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bằng cách di chuyển xuống dưới đường EMA50, lưu ý rằng việc vi phạm các mức 1901,80 - 1908,60 sẽ ngăn chặn đà giảm đề xuất và đẩy giá lên phục hồi trở lại.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1875.00 và kháng cự 1915.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay : Giảm giá