USDCAD kiểm tra lại mức kháng cự - Phân tích - 26-10-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD quay trở lại dao động xung quanh đường kháng cự xuất hiện trên biểu đồ và EMA50 gặp ngưỡng kháng cự này để tăng thêm sức mạnh cho nó, hỗ trợ cơ hội tiếp tục xu hướng giảm chính, mục tiêu là 1.3035, theo sau là 1.2960 mức như các trạm tiếp theo.

Do đó, chúng tôi sẽ giữ tổng quan về xu hướng giảm của mình với điều kiện ổn định giá dưới 1,3160.

phạm vi giao dịch cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3070 và kháng cự 1.3200.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm