USDJPY cố gắng phục hồi - Phân tích - 26-10-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY cho thấy một số xu hướng tăng nhẹ khi tiếp cận ngưỡng 105,00, đi kèm với việc mất ngẫu nhiên trở lại động lượng tích cực, trong khi đường EMA50 tiếp tục tác động tiêu cực lên giá.

Do đó, những yếu tố này hỗ trợ cơ hội tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, mà mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở 103,65, trong khi giữ dưới 105,20 thể hiện điều kiện chính để tiếp tục đà giảm được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 104,00 và kháng cự 105,20

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm