GBPUSD đạt mục tiêu - Phân tích - 26-10-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD đã tiếp tục giao dịch tiêu cực rõ ràng để đạt đến ngưỡng của mục tiêu đã chờ đợi ở mức 1.3000, tìm thấy hỗ trợ tốt được hình thành bởi EMA50 và chúng tôi dự đoán sự tiếp tục giảm cho đến khi chạm vào đường hỗ trợ của kênh tăng giá trong ngày tại 1.2945 như mục tiêu tiêu cực tiếp theo.

Do đó, xu hướng giảm sẽ vẫn được kỳ vọng trong giai đoạn sắp tới, lưu ý rằng việc vi phạm 1.3090 sẽ ngăn kịch bản tiêu cực và dẫn giá tiếp tục đường tăng giá trong kênh được đề cập.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2945 và kháng cự 1.3100.

Xu hướng dự kiến ​​cho hôm nay: Giảm giá tạm thời