EURUSD nhận được tín hiệu tiêu cực - Phân tích - 26-10-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD ổn định quanh mức 1.1840, nhận thấy rằng giá ghi nhận mức cao thấp hơn, kèm theo việc chứng kiến ​​tín hiệu chồng chéo tiêu cực thông qua ngẫu nhiên, chờ đợi để thúc đẩy giá tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​trong ngày, mục tiêu chủ yếu là kiểm tra mức 1.1720 .

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng giảm cho giai đoạn sắp tới, có cân nhắc rằng việc vi phạm 1.1880 sẽ ngăn đà giảm dự kiến ​​và đẩy giá tiếp tục đà tăng chính. xu hướng trở lại.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1750 và kháng cự 1.1900.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay : Giảm giá tạm thời