Cập nhật giữa ngày cho dầu Brent 13-07-2020


Economy analysis


Giá p

Nói chung, kịch bản xu hướng giảm sẽ vẫn có hiệu lực và được đề xuất cho ngày hôm nay trừ khi vi phạm mức 43,38 và giữ trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 41,00 và kháng cự 44,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish