Phân tích cuối ngày đối với dầu thô 23-10-2020


Economy analysis


Giá dầu thô tiếp tục giao dịch tiêu cực mạnh mẽ để phá vỡ ngưỡng 40,00 và lắng xuống dưới ngưỡng này, hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan giảm giá của chúng tôi trong các phiên sắp tới, mục tiêu chủ yếu là 39,30, sau đó là 38,10 mức, trong khi đạt được mức này yêu cầu giữ dưới 41,60.