Phân tích cuối ngày cho Vàng 23-10-2020


Economy analysis


Giá vàng đối mặt với áp lực tiêu cực khi tấn công mức 1901,80 và cố gắng giữ dưới mức đó, tiếp tục theo dõi giá và chờ đóng cửa hàng ngày theo mức đã đề cập để xác nhận các mục tiêu tiếp theo một cách rõ ràng, lưu ý rằng việc xác nhận sự phá vỡ sẽ đẩy giá để giảm nhiều hơn và hướng tới mức 1875,00, tiếp theo là mức 1860,90 là các trạm tiêu cực tiếp theo.