Phân tích cuối ngày cho EURUSD 23-10-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD bắt đầu cung cấp các giao dịch tiêu cực sau khi tiếp cận ngưỡng kháng cự của kênh tăng giá xuất hiện trên biểu đồ, đi kèm với việc tiếp cận ngẫu nhiên đến ngưỡng của các vùng quá mua, chờ tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​cho ngày hôm nay, điều này phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới 1,1880, trong khi mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở 1,1720.