IBM cố gắng bù đắp một số tổn thất - Phân tích - 23-10-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của IBM đã tăng 0,61% trong phiên cuối cùng từ mức hỗ trợ quan trọng là 115,29, trong khi cố gắng bù đắp một số khoản lỗ trong quá khứ và thoát khỏi tình trạng bão hòa quá bán trong RSI, đồng thời giao dịch bên cạnh đường xu hướng giảm trung hạn, với áp lực tiêu cực từ SMA 50 ngày.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ giảm và nhắm vào mức hỗ trợ 104,90, với điều kiện mức hỗ trợ 115,29 đã bị phá vỡ.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm