Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 23-10-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent cho thấy các giao dịch tích cực bổ sung để tiếp tục thu thập thông tin về mức kháng cự quan trọng 43,30, điều này khuyến cáo sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì giá cần phải giữ dưới mức này để giữ cho kịch bản xu hướng giảm hoạt động trong thời gian tới hỗ trợ tiêu cực bởi stochastic, lưu ý rằng mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi đạt 40,23.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 41,00 và kháng cự 43,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm