Cập nhật giữa trưa cho dầu thô 23-10-2020


Economy analysis


Giá dầu thô ổn định quanh mức 40,80 kể từ buổi sáng và miễn là giá dưới 41,60, tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi sẽ vẫn có giá trị cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi tiêu cực ngẫu nhiên, nhắc nhở bạn rằng chúng tôi đang chờ đợi đến mức 39,30 sau đó là 38,10 mức như các trạm chính tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 39,00 và kháng cự 42,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm