Cập nhật giữa trưa cho Silver 23-10-2020


Economy analysis


Giá bạc tiếp tục dao động quanh đường hỗ trợ của kênh tăng giá và chúng tôi vẫn cần một sự phá vỡ xác nhận đối với hỗ trợ này để củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng giảm trong các phiên sắp tới, mục tiêu chủ yếu là mức 23,60.

< p>

Nhìn chung, kịch bản xu hướng giảm sẽ vẫn có hiệu lực và hoạt động trừ khi phá vỡ mức 25,06 và giữ trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay nằm giữa hỗ trợ 23,90 và kháng cự 25,20.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm