Cập nhật giữa trưa cho Vàng 23-10-2020


Economy analysis


Giá vàng cho thấy các giao dịch tích cực di chuyển khỏi mức 1901,80, điều này cho thấy phần đầu giá phục hồi và đạt được nhiều mức tăng hơn, nhưng chúng ta cần theo dõi hình nến hàng ngày theo mức này để xác nhận rõ ràng điểm đến tiếp theo với sự trung lập của chúng tôi cho đến thời điểm hiện tại.

Để xem lại chi tiết về các mục tiêu dự kiến ​​cho giai đoạn sắp tới, vui lòng kiểm tra báo cáo buổi sáng của chúng tôi.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1885,00 và kháng cự 1930,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập