Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 23-10-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD đã cung cấp các giao dịch tích cực để kiểm tra mức cản 1.3100 và quay trở lại giao dịch bên dưới ngưỡng đó, điều này giữ cho kịch bản xu hướng giảm hoạt động cho ngày hôm nay, mục tiêu chủ yếu là mức 1.3000, lưu ý rằng việc vi phạm 1.3175 sẽ ngăn đà giảm dự kiến ​​và dẫn giá tiếp tục xu hướng tăng giá chính một lần nữa.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2970 và kháng cự 1.3150.

xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm tạm thời