Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 23-10-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã tăng trở lại rõ ràng sau khi dựa vào đường EMA50, để tiến tới kiểm tra tiềm năng đối với mức kháng cự quan trọng 1.1880 và như chúng tôi đã đề cập sáng nay, giá cần phải giữ dưới mức này để duy trì kịch bản xu hướng giảm cho ngày hôm nay , đang chờ phá vỡ mức 1.1790 để mở đường đạt được mục tiêu dự kiến ​​chính của chúng tôi là 1.1720.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1720 và kháng cự 1.1880.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm tạm thời