Giá hợp đồng cà phê kiểm tra sự hỗ trợ - Phân tích - 23-10-2020


Economy analysis


Giá hợp đồng cà phê hình thành sự điều chỉnh giảm mạnh bị ảnh hưởng bởi sự tiêu cực của đường trung bình động 55 bằng cách hình thành rào cản gần 111,20, bên cạnh việc tiếp cận stochastic đến các vùng quá bán, thông báo đạt mức 102,80 để kiểm tra mức hỗ trợ quan trọng xuất hiện trên biểu đồ.

Kịch bản sắp tới phụ thuộc vào sức mạnh của vùng hỗ trợ đã đề cập, để kỳ vọng sẽ làm mới nỗ lực tăng giá và tiến tới mức 109,40, sau đó lặp lại áp lực lên đường trung bình động 55 để tìm lối ra để tiếp tục sự tích cực.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 102,50 đến 109,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng giá