EURJPY giữ trên mức hỗ trợ - Phân tích - 23-10-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY đã kết thúc ngày hôm qua bằng cách cung cấp sự ổn định tích cực trên đường hỗ trợ 123,30, để xác nhận việc duy trì sự thống trị của xu hướng tăng giá và thông báo tăng lên mức 123,80, để giảm rủi ro thoát khỏi đường tăng giá.

Ngoài ra, stochastic bắt đầu cung cấp động lượng tích cực để cho phép chúng tôi đề xuất các nỗ lực tăng giá, cố gắng phá vỡ mức 124,40 ngay sau đó bằng cách nhắm mục tiêu 125,05 đã hình thành trở ngại mạnh mẽ chống lại các nỗ lực tăng giá gần đây.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 123,30 đến 124,40

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng